در حال بارگذاری ...
شنبه 9 بهمن 1400

گواهی حضوردر وبینار

گواهی حضوردر وبینار تجلی نقوش دست باف های بختیاری در پوشش ملی مدرن ایران تاریخ 6 دی ماه 1400

گواهی حضور در وبینار کسب و کار و برند شخصی در حوزه هنر تاریخ 12 دی ماه 1400

 

در صورتی که نام شما در لیست گواهی نباشد با ذکر نامی که در ادوب کانکت ورود کردید و نام و نام خانوادگی و کد ملی در واتساپ به شماره 09131331509 پیام ارسال کنید در صورتی که به مدت حداقل 45 دقیقه در وبینار حضور داشته باشید گواهی صادر خواهد شد.

به قسمت فایل های ضمیمه مراجعه نمایید

 

نظرات کاربران