در حال بارگذاری ...
جمعه 2 مهر 1400
 • ضوابط تنظیم و ارسال مقاله

   

  مقاله باید به ترتیب دارای بخش‌های زیر باشد:

  فایل جداگانه ای شامل : عنوان کامل مقاله، نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان، مرتبه علمی نویسنده یا نویسندگان(به فارسی و انگلیسی)، گروه تخصصی و دانشگاه مربوطه، نشانی الکترونیکی و پستی( لازم است نام نویسنده مسئول مکاتبات مشخص گردد).پست الکترونیک و شماره تماس درج شده باشد.

  فایل مقاله بدون نام نویسندگان و شامل: عنوان کامل مقاله به فارسی، چکیده فارسی ( 250 کلمه) که شامل بیان مساله،  هدف، روش تحقیق و نتیجه‌گیری است و واژه‌های کلیدی فارسی  حداکثر 5 واژه می‌باشد.

  عنوان کامل مقاله به انگلیسی، چکیده انگلیسی مطابق با چکیده فارسی و واژه‌های کلیدی  حداکثر 5 واژه می‌باشد.

  صفحات بعدی شامل بدنه اصلی مقاله است که دارای تیترهای زیر باشد:

  مقدمه، مبانی نظری و پیشینه تحقیق، روش انجام پژوهش، بحث، نتیجه‌گیری و فهرست منابع.

  مقالات بر اساس رسم‌الخط مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی با برنامه رایانه‌ای Word  حروف‌چینی شده باشد. مقالات ارسالی فاقد اشتباهات تایپی باشد.

  مقالات صرفاً از طریق سامانه نشریه به نشانی   https://d-juneghan.tvu.ac.ir  بارگذاری و ارسال گردد

  تصاویر مربوط به مقاله باید مستند (همراه با ذکر کامل مأخذ)، و در متن به آن‌ها ارجاع شده باشد و با فرمت JPEG و رزولوشن dpi300 به همراه نمودارها و جداول  به‌صورت جداگانه نیز ارسال شود.

  فهرست منابع و مآخذ به ترتیب حروف الفبا و برحسب نام خانوادگی نویسنده به‌صورت زیر درج شود.

  کتاب: نام خانوادگی، نام. (سال انتشار). عنوان کتاب(بصورت مورب). مترجم: نام و نام خانوادگی. محل انتشار: نام ناشر.

  مقاله : نام خانوادگی، نام. (سال انتشار). «عنوان مقاله»، نام مجله(بصورت مورب)، شماره مجله، شماره صفحات مقاله.

  درج منبع در متن مقاله به‌صورت: (نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار: شماره صفحه).

  در صورتی که ارجاع درون متنی صرفاً منبع دارای 2 نویسنده باشد فامیل هر 2 نویسنده ذکر شود و در صورتی که بیش از 2 نفر باشند نام خانوادگی نویسنده اول و دیگران نوشته شود.

  برای ارجاع درون متنی سایت های شخصی فقط (فامیل، سال) ذکر شوند و برای ارجاع سایت های تخصصی مانند نمونه آورده  شود. (مرکز آمار، سال)

  معادل اسامی لاتین، علائم اختصاری، معادل واژه‌ها و توضیحات می‌باید تحت عنوان پی‌نوشت‌ها در انتهای مقاله آورده شود. 

  کلمه انتشارات در پایان منابع و مأخذ ذکر نشود، مگر کلمه جزء نام ناشر باشد. مانند: (نشر نی)

  نظرات کاربران

 • فصلنامه
  همایش
  نشریه
 • ادرس شبکه های مجازی