در حال بارگذاری ...
جمعه 2 مهر 1400
 • نحوه پذیرش مقاله

  1. دو فصلنامه «تارگین» در تمامی زمینه‌های هنری تجسمی،کاربردی و حوزه‌های مرتبط و میان رشته ای مقاله می‌پذیرد.

  2. نشریه از یادداشت‌های حاصل از خلق فرآیند آثار هنری حمایت کرده و با رعایت دستورات ساختاری، آنها را چاپ می‌کند

  3. مقاله‌های ارسالی نباید قبلاً در نشریه دیگری چاپ شده باشد.

  4. مقاله‌ها باید به زبان فارسی و با رعایت اصول و آیین نگارش فارسی باشد.

  5. مقاله‌های ارسالی پس از تأیید داوران چاپ می‌شود.

  6. مسئولیت مطالب مطرح شده در نوشته‌ها بر عهده نویسنده یا نویسندگان است.

  نظرات کاربران

 • فصلنامه
  همایش
  نشریه
 • ادرس شبکه های مجازی