در حال بارگذاری ...
شنبه 9 بهمن 1400

گواهی همانندجویی مقاله

 

 این نشریه از نرم افزار سمیم نور برای حصول اطمینان از صحت مالکیت و نداشتن تشابه با دیگر مقالات استفاده می نماید .

 

مقالاتی که بیش از 20 درصد مشابهت داشته باشند، رد خواهند شد.  https://www.samimnoor.ir

نظرات کاربران