در حال بارگذاری ...
شنبه 9 بهمن 1400

راهنمای نویسندگان

تکمیل و ارسال فرم تعهدات نویسندگان:

 ضروری است نویسندگان محترم، فرم تعهد نویسندگان مقاله را به همراه سایر فایهای مربوطه ارسال نمایند. جهت دریافت متن نامه تعهد نویسندگان کلیک نمایید.

 تکمیل و ارسال فرم تعارض منافع:

فرم تعارض منافع، توافق نامه‏ای است که نویسنده (گان) یک مقاله اعلام می‏کنند که در رابطه با انتشار مقاله ارائه شده به طور کامل از اخلاق نشر، از جمله سرقت ادبی، سوء رفتار، جعل داده‏ها و یا ارسال و انتشار دوگانه، پرهیز نموده‏اند و منافعی تجاری در این راستا وجود ندارد و نویسندگان در قبال ارائه اثر خود وجهی دریافت ننموده‏اند.

نویسنده مسئول از جانب سایر نویسندگان این فرم را امضا و تایید می‏‏نماید و اصالت محتوای آن را اعلام می‏‏نماید. نویسنده مسئول هم چنین اعلام می‏دارد که این اثر قبلا در جای دیگری منتشر نشده و همزمان به نشریه دیگری ارائه نگردیده است. همچنین کلیه حقوق استفاده از محتوا، جداول، تصاویر و ... به ناشر محول گردیده است. جهت دریافت فرم تعارض منافع کلیک نمایید.

نظرات کاربران