در حال بارگذاری ...
شنبه 9 بهمن 1400

در باره نشریه

 دو فصلنامه علمی - هنری «تارگین» نشریه‌ای است که با کسب مجوز از دانشگاه فنی حرفه ای کشور و به صاحب امتیازی آموزشکده فنی و حرفه ای دختران جونقان فعالیت می کند.
این نشریه به زبان فارسی در زمینه های هنرهای تجسمی، هنرهای کاربردی  و  میان رشته ای اقدام به انتشار مقالات تحلیلی و یافته‌ های علمی می‌کند. رویکرد این نشریه ارتقای سطح کیفی پژوهش، آموزش‌های هنری و معرفی آثار هنری شناسنامه دار هنرمندان و برندها است. خط‌مشی «تارگین» در ارزیابی مقالات و آثار هنری، تأکید بر وجه خلاقانه و نوآور بودن است.

نشریه تارگین قصد دارد تا در حیطه خلق ایده‌های نو در تولید آثار هنری پذیرای آثار ارزشمند اساتید و دانشجویان  باشد. لذا از تمامی علاقه مندان جهت انتشار مقالات و آثار هنری شان دعوت به همکاری می نماید.  مقالات و آثار هنری فرستاده‌شده برای این نشریه پس از داوری و تأیید به چاپ خواهند رسید. برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی https://d-juneghan.tvu.ac.ir مراجعه شود.

تارگین برگرفته از واژه ی تار و پسوند گین بوده که واژه ی تار اشاره به تارو پود پارچه و سیم و گین از نام قدیم جونقان (گینه کان ) گرفته شده است.

---------------------------------------
صاحب امتیاز : آموزشکده فنی و حرفه ای دختران جونقان
مدیر مسئول: افسانه قانی
سر دبیر: مهری محمدیان
مدیر داخلی: حسین قادری
ویراستار فارسی: یدالله بیگی هرچگانی
ویراستار انگلیسی: اکرم شمسی پور

نظرات کاربران