در حال بارگذاری ...
جمعه 2 مهر 1400
 • فایل های آموزشی سامانه سمیاد مخصوص دانشجویان

  pdf راهنمای ورود دانشجویان به سامانه سمیاد | حجم فایل: 582.81 KB
  pdf آشنایی کلی با سامانه سمیاد - ویژه دانشجویان | حجم فایل: 308.82 KB
  pdf راهنمای مطالعه دروس توسط دانشجو در سامانه سمیاد | حجم فایل: 509.95 KB
  pdf راهنمای انجام تکالیف، شرکت در آزمون،تخصیص بازخورد توسط دانشجویان در سامانه سمیاد | حجم فایل: 999.96 KB
  pdf راهنمای استفاده از سمیاد برای دانشجویان 3 | حجم فایل: 642.41 KB
  mp4 فیلم راهنمای سمیاد- بخش اول: ورود و مراحل اولیه | حجم فایل: 9.38 MB
  mp4 فیلم راهنمای سمیاد- بخش دوم: مطالعه دروس و فعالیت‌ها | حجم فایل: 6.45 MB
  mp4 فیلم راهنمای سمیاد- بخش سوم: تحویل تکلیف به استاد | حجم فایل: 10.45 MB
  mp4 فیلم راهنمای سمیاد- بخش چهارم: استفاده از آپلود سنتر | حجم فایل: 9.93 MB
  mp4 روش ورود به سمیاد با گوشی موبایل | حجم فایل: 6.24

  فیلم آموزشی سامانه سمیاد کلی

  https://drive.google.com/file/d/14l5sr54k8hCsjFfSkqwDMwzKNMtOooxO/view?usp=sharing

  نظرات کاربران

 • فصلنامه
  همایش
  نشریه
 • ادرس شبکه های مجازی