در حال بارگذاری ...
شنبه 9 بهمن 1400

فایل های آموزشی سامانه سمیاد مخصوص دانشجویان

pdf راهنمای ورود دانشجویان به سامانه سمیاد | حجم فایل: 582.81 KB
pdf آشنایی کلی با سامانه سمیاد - ویژه دانشجویان | حجم فایل: 308.82 KB
pdf راهنمای مطالعه دروس توسط دانشجو در سامانه سمیاد | حجم فایل: 509.95 KB
pdf راهنمای انجام تکالیف، شرکت در آزمون،تخصیص بازخورد توسط دانشجویان در سامانه سمیاد | حجم فایل: 999.96 KB
pdf راهنمای استفاده از سمیاد برای دانشجویان 3 | حجم فایل: 642.41 KB
mp4 فیلم راهنمای سمیاد- بخش اول: ورود و مراحل اولیه | حجم فایل: 9.38 MB
mp4 فیلم راهنمای سمیاد- بخش دوم: مطالعه دروس و فعالیت‌ها | حجم فایل: 6.45 MB
mp4 فیلم راهنمای سمیاد- بخش سوم: تحویل تکلیف به استاد | حجم فایل: 10.45 MB
mp4 فیلم راهنمای سمیاد- بخش چهارم: استفاده از آپلود سنتر | حجم فایل: 9.93 MB
mp4 روش ورود به سمیاد با گوشی موبایل | حجم فایل: 6.24

فیلم آموزشی سامانه سمیاد کلی

https://drive.google.com/file/d/14l5sr54k8hCsjFfSkqwDMwzKNMtOooxO/view?usp=sharing

نظرات کاربران