در حال بارگذاری ...
شنبه 9 بهمن 1400

انتقالی و میهمانی نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399

باسمه تعالی

انتقالی و میهمانی نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399 
قابل توجه دانشجویان محترم متقاضی انتقال یا میهمانی نیمسال اول 1400-1399 می رساند این قبیل دانشجویان به شرط دارا بودن شرایط از ساعت 8صبح روز دوشنبه مورخ 99/02/29 لغایت پایان روزجمعه مورخ 99/05/31 ضمن مراجعه به سامانه سماد به آدرس زیر نسبت به ثبت درخواست و بارگذاری مدارک زیر اقدام نمایند.

نکته مهم: درخواست دانشجویان فاقدشرایط یا درخواستهای بدون مدارک مستند قابل بررسی و رسیدگی نمی باشند.
تقاضا بایستی فقط از طریق سامانه انجام شود 
ضمنا درصورت هرگونه سوال دراین زمینه می توانید درساعات اداری با شماره زیر تماس برقرار نمایید.09137328624
آدرس سامانه سماد      https://samad.tvu.ac.ir/login

نظرات کاربران