در حال بارگذاری ...
جمعه 2 مهر 1400
 • ریاست آموزشکده فنی و حرفه ای دختران جونقان

  ریاست محترم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران جونقان

  نام و نام خانوادگی : خانم دکتر افسانه قانی
  مدرک تحصیلی :    دکتری
  رشته تحصیلی :     پژوهش هنر
  پست سازمانی  :   ریاست
  تلفن :   03833262757
  آدرس پست الکترونیکی :     Ghani@sku.ac.ir

  Afsanehghani@gmail.com

  نظرات کاربران

 • فصلنامه
  همایش
  نشریه
 • ادرس شبکه های مجازی