در حال بارگذاری ...
شنبه 9 بهمن 1400

همکاران شاغل در آموزشکده فنی و حرفه ای دختران جونقان

همکاران شاغل در آموزشکده فنی و حرفه ای دختران جونقان

ریاست : خانم افسانه قانی

خانم طوبی محمد خان خیرآبادی

حراست : خانم ملک غلامیان دهکردی

معاونت مالی ، اداری و مدیریت منابع : آقای مهدی مولوی چوبینی

کارشناس آموزش :خانم اکرم شمسی پور

امور دانشجویی : آقای یدالله بیگی هرچگانی

امور دانشجویی و فرهنگی : خانم مهری محمدیان

امور دانشجویی و فرهنگی :آقای حسین قادری چوبینی

 

نظرات کاربران (1)