در حال بارگذاری ...
جمعه 2 مهر 1400
 • همکاران شاغل در آموزشکده فنی و حرفه ای دختران جونقان

  همکاران شاغل در آموزشکده فنی و حرفه ای دختران جونقان

  ریاست : خانم افسانه قانی

  خانم طوبی محمد خان خیرآبادی

  حراست : خانم ملک غلامیان دهکردی

  معاونت مالی ، اداری و مدیریت منابع : آقای مهدی مولوی چوبینی

  کارشناس آموزش :خانم اکرم شمسی پور

  امور دانشجویی : آقای یدالله بیگی هرچگانی

  امور دانشجویی و فرهنگی : خانم مهری محمدیان

  امور دانشجویی و فرهنگی :آقای حسین قادری چوبینی

   

  نظرات کاربران (1)

 • فصلنامه
  همایش
  نشریه
 • ادرس شبکه های مجازی