در حال بارگذاری ...
جمعه 2 مهر 1400
 • همکاران شاغل در واحد معاونت مالی ، اداری و مدیریت منابع

  نام و نام خانوادگی : مهدی مولوی چوبینی   
  واحد سازمانی :  مالی ، اداری و مدیریت منابع  
  مدرک تحصیلی :  کارشناسی  
  رشته تحصیلی :  حسابداری 
  پست سازمانی : معاونت مالی ، اداری و مدیریت منابع  
  سابقه خدمت : 18 سال  
  تلفن : 03833263656   
  آدرس پست الکترونیکی  : matin21_97@yahoo.com

   

  نظرات کاربران

 • فصلنامه
  همایش
  نشریه
 • ادرس شبکه های مجازی