در حال بارگذاری ...
چهارشنبه 10 آذر 1400

همکاران شاغل در واحد معاونت مالی ، اداری و مدیریت منابع

نام و نام خانوادگی : مهدی مولوی چوبینی   
واحد سازمانی :  مالی ، اداری و مدیریت منابع  
مدرک تحصیلی :  کارشناسی  
رشته تحصیلی :  حسابداری 
پست سازمانی : معاونت مالی ، اداری و مدیریت منابع  
سابقه خدمت : 18 سال  
تلفن : 03833263656   
آدرس پست الکترونیکی  : matin21_97@yahoo.com

 

نظرات کاربران